tisdag 4 juni 2019

Lake tour kommer till Siljan

Siljan d. 15-16 juni
Starten går ut från Tällberg

Välkommen till Lake Tour tävling på Siljan
15-16 juni med start ut från Tällberg.
REGLER
 Det blir ren catch&release
 Dom 10 längsta gäddorna totalt på hela tävlingen räknas
 Minimimått 50 cm.
 Max antal spön = beten är 10st
 Endast gädda räknas
 Fisket får endast bedrivas med artificiella beten.
 Paravaner, djupriggar och planerboard får användas, dock ska det finnas flagga på planerboard
 Endast trollingfiske, beten skall läggas ut bakom båten, inte kastas
 Flytväst/flytoverall Skall finnas till samtliga ombordvarande.
 Visitation av båtar enligt stickprov, kan ev. förekomma lördag och söndag
 Förtäring av alkohol får ej förekomma på sjön
 Båt/team har själva ansvar för skador på annan båt eller egendom
 Protester skall vara sekretariatet tillhanda 30 minuter efter tävlingens slut. Protester kostar 300: - (återbetalas om protest bifalles)
 En tävlingsjury bestående av 2 tävlande team, utses innan start. Denna jury beslutar i frågor om framskjuten start, inställd tävlingsdag och ev. protester
 Fri start efter kaptensmötet båda dagarna.
 OBS: Ta med KAMERA!
 Deltagande sker på egen risk.

Inget träningsfiske från och med lördagen d. 8 juni 2019

Starten sker ut från båthamnen i Tällberg
Tider:
Lördag 08:00 Kaptensmöte, därefter Fri Start -målgång 19:00
Söndag 06:30 Kaptensmöte, därefter Fri Start -målgång 15:00

Minst en från varje team måste närvara vid båda kaptensmötena.

Anmälan gör ni enklast via mail till buick56@hotmail.com
Eller via sms till 0701911057
Fyll i Teamnamn, namn och adress.

Inbetalning sker på bg. 5444-8436 eller Swish till nr 0701911057 Kalle Abresparr.
senast måndag 10 juni
Deltagandet kostar 650:- då ingår fiskekort och rampavgifter.
Efteranmälan på plats = 750:-

Telefonnr. under tävlingshelgen:
Kalle 070-1911057
Kibban 070-6314003

GPS Kordinater till Rampen: (på ett ungefär i alla fall) 60°49.658'N 14°58.705'E

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar