lördag 1 augusti 2020

Tjuvfiskare
 

I samarbete med Siljan södras FVO hjälper våra tillsynspersoner till att bedriva fisketillsyn i Siljan södras vatten! Pga att tjuvfiske har inrapporterats, gällande kräftfiske.
Vi bedriver nu större tillsyn och i dag plockades flertalet kräftburar upp och anmälan om olovligt fiske "tjuvfiske" har upprättats. Fiskeredskapen har lämnats in till polisen som bevismaterial och vi kommer att ta alla kräftburar i beslag som ses i både Siljansnäs FVO och Siljans Södras FVO. Vi vill påminna om att läsa fiskeregler och datum innan ni bedriver fiske.

Den som bryter mot lagstadgade fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid brott mot dessa fiskebestämmelser kan fiskeredskap tas i beslag och bli förverkade, vilket även kan gälla annan utrustning som t.ex. båtar. Brott mot bestämmelser i fiskerilagstiftningen med tillhörande föreskrifter faller under allmänt åtal och straffbestämmelser framgår av fiskelagen 37–50 §§. Om brottet är ringa ska fiskaren inte dömas till ansvar. Det avgörs av domstol och kan t.ex. handla om ett barn som metar och inte förstått fiskerättens innebörd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar